Miriam Notten

Expert netwerkend werken en sociaal kapitaal

Miriam Notten

Miriam is te typeren als een warme persoonlijkheid met oprechte interesse in anderen. Door haar nieuwsgierige aard is zij goed in staat om door te vragen en te ontdekken wat er speelt in een organisatie, in de omgeving, bij stakeholders en bij bestuursleden.

In lijn met haar ondernemende persoonlijkheid heeft zij succesvol haar eigen bedrijf La Red weten op te bouwen. Door het runnen van een eigen onderneming en haar ervaringen bij klanten in zowel de publieke als private sector, weet ze wat er speelt bij ondernemers en overheden. Ze signaleert hierdoor snel kansen en bedreigingen bij organisaties.

Met kennis van menselijk en sociaal kapitaal (de waarde van netwerken) vult zij het vak van Human Resources aan. Deze skills heeft Miriam bovendien weten in te zetten voor het in kaart brengen van kansen voor vrouwen naar de top (in opdracht van de verantwoordelijke minister). Daarmee heeft zij bewezen ook bij te willen dragen aan het slechten van het glazen plafond.

Binnen haar organisatieadviesbureau La Red verdeelt ze haar tijd tussen de rol van inspirator, ondernemer, manager en expert. Als expert op het thema sociaal kapitaal verzorgt zij lezingen, boardroom consultancy, netwerkanalyses en geeft ze les in binnen- en buitenland.

Human Experience gaat in mijn optiek over informele en formele relaties. Over vriendschapsrelaties en andere relaties die mensen met elkaar onderhouden. Op het werk, thuis, op de sportclub en bij allerlei nevenactiviteiten. Die relaties leveren een bijdrage aan ons geluk, psychische- en fysieke gezondheid en zorgen ervoor dat we niet eenzaam zijn. Voor organisaties leveren al die relaties nog meer op zoals arbeidsproductiviteit, innovatie, ambassadeurschap en effectieve samenwerking. Ik deel graag mijn perspectief op het sociaal kapitaal van elk mens, wat je daar zelf mee kunt en vooral ook wat dat betekent voor de mensen aan wie je leiding geeft.”

Bekijk voor al haar opleidingen, trainingen en actuele CV het LinkedIn-profiel van Miriam Notten of kijk op LaRed.nl.